W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz.U. L 119/1, 4.5.2016 uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku.

Kontakt:

listownie: ul. Szkolna 16, 64-553 Grzebienisko
za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolagrzebienisko@op.pl,
telefonicznie: 61 29 18 604.

W szkole wyznaczono Inspektora ochrony danych: Natalia Wielowiejska

 Kontakt: 

telefonicznie: 783 479 791,
za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@rodo-leszno.com.pl.
Celem przetwarzania jest kształcenie i wychowanie dzieci oraz kontrola realizowanego przez nich obowiązku szkolnego. Szkoła realizując cel działa na podstawie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59),
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425),
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203),
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814),
oraz aktów wykonawczych do w.w. aktów.

Do odbiorców danych osobowych dzieci oraz ich rodziców i opiekunów prawnych należą:

Gmina Duszniki
Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez system SIO
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Rada Rodziców
Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., przetwarza dane na podstawie umowy w zakresie realizowania dostępu do dziennika elektronicznego.
Dokumentacja przebiegu nauczania przechowywana jest w szkole przez okres nauki
i następnie w celu archiwizacji przez okres wymagany przepisami o archiwizacji: Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) i Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacje przekazywane przez Państwa Szkole Podstawowej w trakcie trwania edukacji dziecka wymagane są zapisami wymienionych ustaw i aktów wykonawczych. Informacje, które nie są wymagane prawem przetwarzane są na podstawie Państwa odrębnej zgody.

Odpowiedzialny za treść: Lucyna Krajewska
Wytworzył: Agnieszka Garbacz
Data wytworzenia: 03.01.2024
Opublikował w BIP: Agnieszka Garbacz
Data opublikowania: 03.01.2024 00:57
Liczba wyświetleń: 19
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.